UPRE SIA
Siltuma un ūdens uzskaite

››› Alokatoru uzstādīšana

Uzstādīšana tiek piedāvāta kopā ar UPRE piegādātu alokatoru ar attālinātu nolasīšanu.


›› Ūdens skaitītāju nomaiņa

Ūdens skaitītāju nomaiņa tiek piedāvāta kopā ar UPRE piegādātu ūdens skaitītāju ar attālinātu nolasīšanu vai namos, ko šobrīd apkalpo UPRE.

Šeit aprakstīts kā noskaidrot kāda garuma skaitītājus montierim jāsagatavo nomaiņai jūsu dzīvoklī.


›› Datu nolasīšana

Piedāvājam datu nolasīšanu:
• 
ūdens skaitītājiem,
• siltuma skaitītājiem,
• alokatoriem.


›› Apkures izmaksu sadalījuma aprēķins


›› Apkures risinājumi daudzdzīvokļu namiem

Šī pakalpojuma ietvaros tiek piedāvāta:
   •
 objekta apsekošana,
   • ieteikumi renovācijas risinājuma izvēlei,
   • projektēšana.
     Kopā ar sadarbības partneriem var tikt nodrošināta daudzdzīvokļu namu apkures sistēmas renovācijas projekta izstrāde:
       a) esošās viencaurules sistēmas atjaunošanai,
       b) jauna vertikālas divcauruļu sistēmas izbūvei,
       c) jaunas horizontālas divcauruļu sistēmas izbūvei.


UPRE | Lubānas iela 41, Rīga | Tālr. +371 29 5544 73 | E-pasts: upre@upre.lv