UPRE SIA
Siltuma un ūdens uzskaite

Ietaupījums uzstādot alokatorus


Uzstādot alokatorus apkures maksa tiks aprēķināta katram lietotājam individuāli ņemot vērā alokatoru uzskaitījumu viņa dzīvoklī. Rezultātā lietotāji pievērš uzmanību siltuma patēriņa ieradumiem un piemēram:

 • Pārtrauc uzturēt 24C temperatūru istabā.

 • Temperatūru istabā samazina lietojot sildķermeņa regulatoru nevis paverot logu un to burtiski izmetot ārā.

 • Pāriet uz gudrākiem vēdināšanas ieradumiem, nodrošinot periodisku gaisa apmaiņu. 

 • Ievērojami samazina temperatūru neizmantotās telpās.

Augstāk minētām darbībām ir papildus efekts. Viencaurules apkures sistēmās (tipiski pirms 1990. gada celtos namos parasti ir viencaurules apkures sistēma, kur siltumu secīgi no viena stāvvada patērē viens virs otra novieti dzīvokļi, piemēram. No 9. Līdz 1. Stāvam) iespējams pazemināt temperatūru, jo samazinās lietotāju daudzums kuri nesaņem pietiekami siltumu jo pirmie patērētāji to iepriekš burtiski izsvieduši palogu. Tas sniedz papildus ietaupījumu, jo samazinās siltuma patēriņš no visiem apkures cauruļvadiem gan dzīvokļos, gan pagrabstāvā un bēniņos.

Svarīgi nodalīt: nama un individuālais ietaupījums

Nama kopējais - parasti aplūkots energoefektivātes pasākumu rezultātu salīdzināšanā, par cik izdevies samazināt nama apkures patēriņu. No siltuma uzskaites sistēmu ieviešanas tipiski 15-25% robežās. Atspoguļo par cik % izdevies samazināt nama kopējo apkures patēriņu pret iepriekšējām apkures sezonām, vai identiskiem, netālu novietotiem namiem ar līdzīgu patēriņu iepriekš. Salīdzinot ietaupījumu gada ietvaros papildus var tikt ņemts vērā apkures perioda garums, un vidējā ārgaisa temperatūra periodā. Aprēķini tiek balstīti uz patēriņu MWh nevis naudā lai izvairītos no tarifu izmaiņu ietekmes.

Kā tiek aprēķināts karstā ūdens uzsildīšanas un cirkulācijas patēriņš

Papildus jāņem vērā ka tipiski namam ir viens ievada siltumenerģijas patēriņa skaitītājs, bet siltumenerģija tiek izmantota arī ūdensapgādes sistēmas karstā ūdens uzsildīšanai un cirkulācijas nodrošināšanai. Atkarībā no metodes kādu apsaimniekotājs izmanto uzsildīšanas un cirkulācijas aprēķinam var mainīties uz apkuri attiecināmais MWh daudzums. Dažkārt lomu var spēlēt "kvadrāmetru nevar nozagt", jo karstā ūdens uzsildīšanas sadārdzinājums palielinās motivāciju nelikumīgi ietekmēt parasto ūdens skaitītāju darbību.

Jāizvērtē - kādi faktori veidojuši ietaupījumu. Tipiski scenāriji:

 1. veikta visu norobežojošo kontrukciju siltināšana, renovēta apkures sistēma, uzstādīta siltuma uzskaite
 2. renovēta apkures sistēma, piemēram, esošajā sistēmā sildķermeņi aprīkoti ar termostatiskiem regulatoriem un uzstādīti alokatori. 
  1. 9. stāvu nams Mežciemā
  2. Pirmskara nams Rīgā Miera ielā 36% ietaupījums
 3. Namā uzstādīti alokatori neveicot citas energoefektivātes darbības, jo dzīvokļos uzstādītiem sildķermeņiem jau bija individuālas regulēšanas iespējas.
  1. AS Rīgas Siltums pētījums Rīgā Ulbrokas 13
Latvijā tipiski kopš namu renovācijas programmu uzsākšanas vairumā sastopami 1. scenārija nami un pa retam 2. Otrais tipiski ir atsevišķu pilsētu apsaimniekošanas organzāciju vai ciemu pilotprojekti, kur tika piemeklēts nams ar vissliktājiem energoefektivitātes rādītājiem un pēc regulatoru un uzskaites ieviešanas kļuvis par labāko namu ciemā. 

  Dzīvokļa individuālais ietaupījums - faktiskās iespējas jūsu dzīvokļa apkures rēķina izmaiņām. Jāņem vērā - kopš uzskaites sistēmas ieviešanas rēķini starp lietotājiem atšķirsies.
  Sadaļu plānots papildināt līdz 2022. gada 30. jūlijam.