UPRE SIA
Siltuma un ūdens uzskaite

Apkures sistēmas renovācija un sekojošas uzskaites iespējas

1. Video-prezentācija no 2016. gada 26. aprīlī Rīgā notikušā Ekonomikas ministrijas organizētā semināra "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Pamatnosacījumi un kvalitatīva ēkas renovācija."Ar iepriekšējos gados sagatavotiem informatīviem materiāliem var iepazīties šeit (video) un šeit (publikācijas masu medijos).

Ūdens uzskaite

1. Mazliet novecojis materiāls par ūdens uzskaiti.

2. Arī mazliet novecojis materiāls par ūdens uzskaiti no UPRE sadarbības partnera „OROLS ŪDENS UZSKAITE” SIA.

Sadaļa tiks atjaunota.

UPRE | Lubānas iela 41, Rīga | Tālr. +371 29 5544 73 | E-pasts: upre@upre.lv